M Å L A   M E D   L J U S E T 

Se.


Möta. Känna. 


Bli berörd.


Kunna fånga. Det där speciella. Outtalade.


Med ögats känsla försöka att hitta unika former.


Färger. Ljus. Detaljer. 


Ögonblick.


I det vackra naturliga ljuset.


 Komponera en helhet. Utan att stänga. För det som är.


 Föreviga det förgängliga. 


Få berätta. Kanske beröra.


Kunna få ge. 


En känsloupplevelse. I nuet.


 Som kan få fortsätta. Till en berättelse. 


I mina bilder. Till dig.


Det är min passion.Hanna

F o t o g r a f 
H A N N A   R Ö S S N E R
 
+46 (0)736 12 06 09
info (at) hannasform.se