M Å L A   M E D   L J U S E T 

Se.


Möta. Känna. 


Bli berörd.


Kunna fånga. Det där speciella. Outtalade.


Med ögats känsla försöka hitta unika former.


 Färger. Ljus. Detaljer.


 Komponera en helhet. Utan att stänga. För det som är.


 Föreviga det förgängliga. 


Få berätta. Kanske beröra.


Söka upp orörda platser. 


Leta efter en speciell stämning. Eller skapa en med väl utvald rekvisita. 


Samt det vackra naturliga ljuset.


Kunna få ge. En känsloupplevelse. I nuet.


 Som kan få fortsätta. Till en berättelse. 


I mina bilder.


Det är min passion.Hanna