ARTIST STATEMENT


Sinnesintryck. Närvaro. Den direkta upplevelsen. Naturen. Och i det nära mötet.

 Motstridiga känslor. Meditation. Frigörelse. Och lust.

 Det är en del av det som har gett mig erfarenhet och kunskap för mitt skapande språk. 


Jag försöker skildra rum där jag känner en samhörighet. En slags spegling. 

Känslan att beröra en yta, ett material och förnimma en värld vi inte helt känner. 

Börja tänka. Att försöka orientera sig. 

Förstå. Bli nådd. Nåbar. Och förstådd. Återge berättelsen. Om det som är närmast. 

Kunna förmedla känsloupplevelser. Det är min drivkraft. 


Materialet för mig vidare i processen. Vi turas om att föra.

 En kamp men också luststyrd resa mellan kontroll och icke kontroll. 

Färg. Slump. Ofullkomlighet. Precision. Transparens.

 Söker en slags harmoni i en komposition,

 som ena gången tar lång tid att hitta medans en annan återfinns där nästan direkt! 


Penseldrag, kontraster, rytmer….allt för att känslan, den där känslan som en gång var.

 Den som längtan leder mig till. Ska infinna sig på nytt. Och befria. Sätta fri. 

En miljö. Ett rum. En sång... Passerar på vägen. 

Jag letar. Och finner, men någonsin det jag söker?


Hanna RössnerH A N N A  R Ö S S N E R 

 +46 (0)736 12 06 09

info (at) hannarossner.com