KONSTNÄRJag heter Hanna Rössner och är en multidisciplinär konstnär som främst arbetar med måleri, installation, fotografi, och skulptur. 


Platser och rum har en stor betydelse i mitt konstnärskap. Och den taktila upplevelsen. Mötet mellan yta, rum och kropp. Utforskandet av känsloupplevelser i det inre och yttre rummet. Att kunna se bortom, längre in. Höra alla toner. Möta motstridiga känslor och viljor. Att hitta det ordlösa. Men även att söka orden på nytt. 

Den konstnärliga processen är en viktig del av praktiken. Att vara så närvarande och tillåtande som möjligt för att sedan gestalta min upplevelse av rummet snarare än rummet självt. 

Min önskan är att öppna upp för reflektion i mötet med mig själv och andra.


Jag arbetar på uppdrag samt med egna konstprojekt. 


Det finns möjlighet att boka in ateljébesök för samtal och se fler verk på plats. 


Se galleri HÄRH A N N A  R Ö S S N E R 

 +46 (0)736 12 06 09

info (at) hannarossner.com